Basın

"Dinlemesini bilene her dil güzeldir. Ҫünkü her dil içerisinde bir halkın düṣüncesinin ve insanın ruhunun tınısını taṣır ve bu müzik evrenseldir."
Johan Daisne
Artikel uit het magazine Star
Star, 13/06/2010
Artikel uit het magazine Binfikir
Binfikir, 04/2009
Artikel uit het magazine Zaman 2006
Zaman, 29/03/2006
Artikel uit het magazine Zaman 2005
Zaman, 29/12/2005
Artikel uit het magazine zone09
Zone 09, 04/05/2005
Artikel uit het Stadsmagazine Gent
Stadsmagazine Gent 2002
Een oya of een kleine versiering in het TurksGeri